Rezultatet Preliminare

Subjekti Politik Numri i votave Përqindja e votave të vlefshme

111. PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
5.072 0,64%

112. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
169.211 21,24%

113. PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
3.202 0,40%

114. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
844 0,11%

115. PARTIJA KOSOVSKIH SRBA
790 0,10%

116. PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
1.818 0,23%

117. POKRET ZA GORA
805 0,10%

118. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
4.077 0,51%

119. AAK-PSD KOALICIONI 100% KOSOVË
92.149 11,57%

120. SLOBODA
719 0,09%

121. SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA
1.910 0,24%

122. NISMA SOCIALDEMOKRATE – ALEANCA KOSOVA E RE – PARTIA E DREJTËSISË
39.495 4,96%

123. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA
1.155 0,15%

124. KOALICIJA VAKAT
7.077 0,89%

125. FJALA
2.929 0,37%

126. LËVIZJA VETËVENDOSJE!
203.052 25,49%

127. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI
6.582 0,83%

128. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
992 0,12%

129. PARTIA EUROATLANTIKE E KOSOVËS
1.078 0,14%

130. KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA
276 0,03%

131. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
1.559 0,20%

132. ESMIR KASI
542 0,07%

133. GRAÐANSKA İNİCİJATİVA GORE
820 0,10%

134. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
197.702 24,82%

135. SRPSKA LISTA
52.620 6,61%

Dalja në zgjedhje sipas Komunave

Komuna Votues të regjistruar Numri i përgjithshëm i vendvotimeve Vendvotimet që kanë dërguar të dhëna Votuar Dalja në zgjedhje (%)

Dalja në zgjedhje sipas vendvotimeve

Vendvotimi Votues të regjistruar Votuar Dalja në zgjedhje (%)
*Rezultatet Preliminare nuk përfshijnë votat me kusht, votat me postë edhe votat e personave me nevoja te veçanta